Grafická verzia

Najčastejšie kladené otázky

Športový talent

Je možné poskytnutie dotácie pre môjho syna na športové účely? Syn sa aktívne venuje športu, dosahuje veľmi dobré výsledky, je zaradený do reprezentácie SR, navštevuje športové gymnázium. Budúci školský rok bude v maturitnom ročníku, kde bude musieť absolvovať prípravu a doučovania najprv na maturity a následne na prijímacie pohovory na vysokú školu. Moja finančná situácia mi neumožňuje naďalej ho podporovať a syn cestuje veľa do zahraničia, čo si vyžaduje vysoké náklady.

 

 

Jednou z oblastí, na ktorú je možno poskytnúť dotáciu, je podľa zákona aj starostlivosť o športové talenty. Oprávnenými žiadateľmi sú športové zväzy, ktoré koordinujú tento výber a prípravu športových talentov v rámci svojho športového odvetvia. Ministerstvo nepodporuje talentovaných športovcov priamo. Odporúčame Vám obrátiť sa s Vašou žiadosťou na príslušný národný športový zväz.