Grafická verzia

Slovenská amatérska federácia silového trojboja (skratka AWPC-Slovakia)

IČO: 37987631
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Druh športovej organizácie: Športový zväz

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: 10,00

Štatutárny orgán:
Siska Rudolf, rudo.siska@gmail.com

Kontrolór:
Albert Matúš, matus.albert@gmail.com

Kontaktné údaje

Sídlo
Rybníkova 15/B
91701 Trnava
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
SK4656000000001502903001

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
silové športy silový trojboj, tlak na lavičke organizácia športových podujatí, organizácia reprezentácie SR, šport mládeže