Grafická verzia

Slovenská basketbalová asociácia

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10882
IČO: 17315166
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Junácka 2951/6, 83280 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: www.slovakbasket.sk
Adresa elektronickej pošty: sekretariat@slovakbasket.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz basketbal (basketbal) 1.1.1993
Národný športový zväz basketbal Fédération internationale de basket-ball (FIBA) bez zmluvy / registrácia / člen 8.9.2016
Športový klub basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Dordević Vuk 29.12.1991 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.1.2019
Machalová Martina 15.1.2000 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Kozáková Vanda 15.10.1998 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Flešárová Linda 7.1.1999 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Lukačiková Michaela 18.6.1998 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Blanárová Denisa 20.6.1997 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Balážová Michaela 30.3.1999 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Drobná Dominika 30.11.1998 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Štofčík Daniel 23.5.2004 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Kovalčík Boris 12.10.2003 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Počet činností príslušných FO: 2 081 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 2 081

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Basketbalový klub Petržalka Športový klub basketbal (basketbal) 25.9.1996
Basketbalový klub žien Levice Športový klub basketbal (basketbal) 29.1.2008
VŠK FEI STU Športový klub basketbal (basketbal) 5.6.2009
SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA Iná športová organizácia 20.8.2014
ŠBK Spišská Nová Ves Športový klub basketbal (basketbal) 17.7.2015
Školský basketbalový klub Handlová Športový klub basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2018
Školský basketbalový klub Junior Levice Športový klub basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2018
Školský športový klub Abovia 96 Košice (basketbal) Športový klub basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2018
Školský ŠK B.S.C. Bratislava Športový klub basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2018
ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BASKET Stará Ľubovňa, o. z. Športový klub basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2018
Počet činností príslušných PO: 99 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 98

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.