Grafická verzia

Slovenská basketbalová asociácia

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10882
IČO: 17315166
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Junácka 2951/6, 83280 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: www.slovakbasket.sk
Adresa elektronickej pošty: sekretariat@slovakbasket.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz basketbal (basketbal) 1.1.1993
Národný športový zväz basketbal Fédération internationale de basket-ball (FIBA) bez zmluvy / registrácia / člen 8.9.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Sekelský Radovan 30.7.1984 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Hamran Matej 10.2.1994 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Harenčár Martin 31.7.1974 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Géczy Dušan 20.5.1971 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Valent Ján 8.7.1978 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Blažeková Monika 7.10.1994 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Vozár Matej 1.11.2002 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Sitár Ľubomír 10.8.1993 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Stránska Michaela 3.4.1966 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Hríbik Štefan 6.11.1955 Amatérsky športovec, basketbal (basketbal) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Počet činností príslušných FO: 1 895 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1 895

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub polície Bratislava Športový klub basketbal (basketbal) 15.6.1990
Miestny športový klub Iskra Petržalka Športový klub basketbal (basketbal) 3.7.1990
Telovýchovná jednota DRUŽBA PIEŠŤANY Športový klub basketbal (basketbal) 9.7.1990
Mestský basketbalový klub Komárno Športový klub basketbal (basketbal) 9.7.1990
Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď Športový klub basketbal (basketbal) 16.7.1990
Telovýchovná jednota Iskra Partizánske Športový klub basketbal (basketbal) 16.7.1990
Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Športový klub basketbal (basketbal) 4.8.1990
Športový klub polície Banská Bystrica Športový klub basketbal (basketbal) 4.8.1990
Telovýchovná jednota Spartak Myjava Športový klub basketbal (basketbal) 4.8.1990
Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY Športový klub basketbal (basketbal) 6.8.1990
Počet činností príslušných PO: 92 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 92

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.