Grafická verzia

Slovenská asociácia taekwondo WT

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10897
IČO: 30814910
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Stará Spišská cesta 2166/38, 04001 Košice - mestská časť Sever, Slovenská republika
Webové sídlo: www.satkd.sk
Adresa elektronickej pošty: satkd.wtf@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK72 0200 0000 0017 8556 4854
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK50 8330 0000 0026 0142 0077
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Štatutárny orgán Email
Ižarik Pavel pavel.izarik@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz taekwondo (taekwondo) 2.3.1994
Národný športový zväz taekwondo World Taekwondo bez zmluvy / registrácia / člen 17.6.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Lenerová Silvia 6.9.1998 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Kamencová Jaroslava 18.1.2008 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Kerekaničová Mária 5.5.2000 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Buriková Buriková 5.6.2005 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Burik Leonard 30.1.2011 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Starec Radovan 2.7.2013 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Kresač Nicolo 5.4.2013 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Kresačová Natália 18.5.2011 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Németh Viktor 5.5.2010 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 12.12.2015
Bača Peter 8.11.2010 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Počet činností príslušných FO: 712 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 647

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub polície Košice Športový klub taekwondo (taekwondo) bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.1996
TAEKWONDO KLUB Hnúšťa, o. z. Športový klub taekwondo (taekwondo) bez zmluvy / registrácia / člen 20.1.2000
Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice Športový klub taekwondo bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2001
Taekwondo klub Humenné Športový klub taekwondo (taekwondo) bez zmluvy / registrácia / člen 15.1.2001
KORYO TAEKWONDO SLÁVIA UPJŠ KOŠICE Športový klub taekwondo (taekwondo) bez zmluvy / registrácia / člen 20.2.2001
TAEKWONDO HAKIMI Rožňava Športový klub taekwondo (taekwondo) bez zmluvy / registrácia / člen 10.9.2004
Športový klub polície Bratislava Športový klub taekwondo (taekwondo) bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2007
ILYO - TAEKWONDO TRENČÍN, o. z. Športový klub taekwondo (taekwondo) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2007
Black Tiger Taekwondo - Klub Snina Športový klub taekwondo (taekwondo) bez zmluvy / registrácia / člen 1.7.2009
Falcon Taekwondo klub Rimavská Sobota Športový klub taekwondo (taekwondo) bez zmluvy / registrácia / člen 21.12.2009
Počet činností príslušných PO: 14 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 14

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.