Grafická verzia

Slovenská asociácia taekwondo WTF

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10897
IČO: 30814910
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Junácka 2951/6, 83280 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: www.satkd.sk
Adresa elektronickej pošty: satkd.wtf@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz taekwondo (taekwondo) 2.3.1994

Príslušné fyzické osoby

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Lukič Chiara 21.12.2010 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Sudimák Timotej 7.5.2010 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Očkaik Patrik 16.9.2011 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2018
Filický Marko 4.8.2006 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Šoltés Richard 13.5.2006 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Šoltés Peter 13.5.2006 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Zamkovská Michaela 21.2.2011 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Támár Tomáš 22.11.2012 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Petrovič David 1.4.2010 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Lipták Martin 14.8.2010 Amatérsky športovec, taekwondo (taekwondo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Počet záznamov: 449 Zobraziť všetky

Príslušné právnické osoby

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub polície Košice Športový klub taekwondo (taekwondo) bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.1996
TAEKWONDO KLUB Hnúšťa, o. z. Športový klub taekwondo (taekwondo) bez zmluvy / registrácia / člen 20.1.2000
Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice Športový klub taekwondo bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2001
Taekwondo klub Humenné Športový klub taekwondo (taekwondo) bez zmluvy / registrácia / člen 15.1.2001
KORYO TAEKWONDO SLÁVIA UPJŠ KOŠICE Športový klub taekwondo (taekwondo) bez zmluvy / registrácia / člen 20.2.2001
TAEKWONDO HAKIMI Rožňava Športový klub taekwondo (taekwondo) bez zmluvy / registrácia / člen 10.9.2004
Športový klub polície Bratislava Športový klub taekwondo (taekwondo) bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2007
ILYO - TAEKWONDO TRENČÍN, o. z. Športový klub taekwondo (taekwondo) bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2007
Black Tiger Taekwondo - Klub Snina Športový klub taekwondo (taekwondo) bez zmluvy / registrácia / člen 1.7.2009
Falcon Taekwondo klub Rimavská Sobota Športový klub taekwondo (taekwondo) bez zmluvy / registrácia / člen 21.12.2009
Počet záznamov: 14 Zobraziť všetky

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.