Grafická verzia

Slovenská asociácia motoristického športu

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10915
IČO: 31824021
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Fatranská 917/3, 94901 Nitra, Slovenská republika
Webové sídlo: http://sams-asn.sk/index2.php
Adresa elektronickej pošty: samssk@nextra.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK29 3100 0000 0042 2012 1718
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK29 3100 0000 0042 2012 1718
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Štatutárny orgán Email
KOBLIŠEK Dušan koblisek@gmail.com
Kontrolór Email
MAJERČÍK Ľubomír

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz automobilový šport 22.3.1991
Národný športový zväz automobilový šport Federation Internationale de l'Automobile (FIA) bez zmluvy / registrácia / člen 2.8.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
ŽALOUDEK Richard 19.4.1985 Amatérsky športovec, automobilový šport (rallye) bez zmluvy / registrácia / člen 16.10.2018
UHRIN Tomáš 15.6.1988 Amatérsky športovec, automobilový šport (rallye) bez zmluvy / registrácia / člen 4.10.2018
PAZDERÁK Marek 4.6.1976 Amatérsky športovec, automobilový šport (rallye) bez zmluvy / registrácia / člen 9.10.2018
PALKO Miroslav 18.6.1990 Amatérsky športovec, automobilový šport (rallye) bez zmluvy / registrácia / člen 16.10.2018
MANDUĽÁK Matúš 3.12.1987 Amatérsky športovec, automobilový šport (rallye) bez zmluvy / registrácia / člen 15.10.2018
KUŠNIER Pavol 12.1.1977 Amatérsky športovec, automobilový šport (rallye) bez zmluvy / registrácia / člen 7.3.2018
HALO Radovan 20.6.1971 Amatérsky športovec, automobilový šport (rallye) bez zmluvy / registrácia / člen 4.10.2018
Koník Matej 15.5.2008 Amatérsky športovec, automobilový šport (karting) bez zmluvy / registrácia / člen 10.10.2018
CSEFO PATRIK 13.6.1980 Amatérsky športovec, automobilový šport (karting) bez zmluvy / registrácia / člen 4.10.2018
Cabaj Andrej 14.10.1993 Amatérsky športovec, automobilový šport (off-road) bez zmluvy / registrácia / člen 12.10.2018
Počet činností príslušných FO: 803 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 761

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Základná organizácia združenia technických a športových činností MOTORSPORT Bánovce nad Bebravou Športový klub automobilový šport bez zmluvy / registrácia / člen 10.8.2017
Auto klub Košice Športový klub automobilový šport (rallye) bez zmluvy / registrácia / člen 14.8.2017
AUTOKLUB EHC DOBŠINSKÝ KOPEC Športový klub automobilový šport bez zmluvy / registrácia / člen 13.9.2017
Slovenský zväz technických športov Športový klub automobilový šport bez zmluvy / registrácia / člen 4.10.2017
SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. Športový klub automobilový šport bez zmluvy / registrácia / člen 17.10.2017
Automobilová orientačná súťaž klub Poprad Športový klub automobilový šport bez zmluvy / registrácia / člen 30.10.2017
GARZONE s.r.o. Športový klub automobilový šport (rallye) bez zmluvy / registrácia / člen 17.11.2017
Slovenská šprintérska asociácia /SŠA/ Športový klub automobilový šport bez zmluvy / registrácia / člen 6.12.2017
BRUTAL FISH RACING TEAM s.r.o. Športový klub automobilový šport bez zmluvy / registrácia / člen 6.12.2017
ARC Bratislava Športový klub automobilový šport bez zmluvy / registrácia / člen 6.12.2017
Počet činností príslušných PO: 87 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 87

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.