Grafická verzia

Slovenská asociácia motoristického športu

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10915
IČO: 31824021
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Fatranská 917/3, 94901 Nitra, Slovenská republika
Webové sídlo: http://sams-asn.sk/index2.php
Adresa elektronickej pošty: samssk@nextra.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK29 3100 0000 0042 2012 1718
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK29 3100 0000 0042 2012 1718
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Kontrolór Email
MAJERČÍK Ľubomír

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Národný športový zväz automobilový šport Federation Internationale de l'Automobile (FIA) bez zmluvy / registrácia / člen 2.8.2016
Športový zväz automobilový šport 22.3.1991
Športový klub automobilový šport (rallye) Rally-Sports bez zmluvy / registrácia / člen 14.12.2010

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
ZBELLOVÁ Radka Amatérsky športovec, automobilový šport (rallye) bez zmluvy/registrácia/člen 8.3.2023
LISOŇ Róbert Amatérsky športovec, automobilový šport (rallye) bez zmluvy/registrácia/člen 16.5.2023
PÁLENÍK Adam Amatérsky športovec, automobilový šport (do vrchu) bez zmluvy/registrácia/člen 27.3.2023
RYBA Matúš Amatérsky športovec, automobilový šport (karting) bez zmluvy/registrácia/člen 29.9.2023
VIKTORIN Peter Amatérsky športovec, automobilový šport (rallye) bez zmluvy/registrácia/člen 8.4.2022
VALÍČEKOVÁ Annamária Amatérsky športovec, automobilový šport (karting) bez zmluvy/registrácia/člen 9.2.2022
Szalay Samuel Amatérsky športovec, automobilový šport (karting) bez zmluvy/registrácia/člen 3.5.2023
Šoltýs Martin Amatérsky športovec, automobilový šport (karting) bez zmluvy/registrácia/člen 28.5.2020
KUNA Ondrej Amatérsky športovec, automobilový šport (karting) bez zmluvy/registrácia/člen 9.1.2018
PIATRIK Dominik Amatérsky športovec, automobilový šport (karting) bez zmluvy/registrácia/člen 3.11.2020
Počet činností príslušných FO: 783 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 758

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Základná organizácia združenia technických a športových činností MOTORSPORT Bánovce nad Bebravou Športový klub automobilový šport (do vrchu) bez zmluvy / registrácia / člen 10.8.2017
Základná organizácia združenia technických a športových činností MOTORSPORT Bánovce nad Bebravou Športový klub automobilový šport bez zmluvy / registrácia / člen 10.8.2017
Auto klub Košice Športový klub automobilový šport (rallye) bez zmluvy / registrácia / člen 14.8.2017
AUTOKLUB EHC DOBŠINSKÝ KOPEC Športový klub automobilový šport bez zmluvy / registrácia / člen 13.9.2017
Slovenský zväz technických športov Športový klub automobilový šport bez zmluvy / registrácia / člen 4.10.2017
SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. Športový klub automobilový šport bez zmluvy / registrácia / člen 17.10.2017
Automobilová orientačná súťaž klub Poprad Športový klub automobilový šport bez zmluvy / registrácia / člen 30.10.2017
GARZONE s.r.o. Športový klub automobilový šport (rallye) bez zmluvy / registrácia / člen 17.11.2017
Slovenská šprintérska asociácia /SŠA/ Športový klub automobilový šport bez zmluvy / registrácia / člen 6.12.2017
BRUTAL FISH RACING TEAM s.r.o. Športový klub automobilový šport bez zmluvy / registrácia / člen 6.12.2017
Počet činností príslušných PO: 105 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 103

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Názov informácie Typ informácie Typ orgánu, ktorý publikuje Platnosť Účinnosť
Stanovy SAMŠ najvyšší 18.5.2017 18.5.2017
Organizačný a rokovací poriadok SAMŠ najvyšší 17.5.2016 17.5.2016
Program VZ SAMŠ 2017 program najvyšší 25.4.2017 25.4.2017
Zápis VZ SAMŠ 2017 zápisnica najvyšší 25.4.2017 25.4.2017
Uznesenie VZ SAMŠ 2017 rozhodnutie najvyšší 25.4.2017 25.4.2017
Prezančná listina VZ SAMŠ 2017 prezenčná listina najvyšší 25.4.2017 25.4.2017
Rozpočet SAMŠ 2017 rozpočet športovej organizácie najvyšší 25.4.2017 25.4.2017
Disciplinárny poriadok SAMŠ disciplinárny orgán 4.4.2018 4.4.2018
Pravidlá konania pred Národným odvolacím súdom SAMŠ orgán riešenia sporov 26.4.2018 26.4.2018
Správa reviznej komisie za rok 2016 správa kontrolóra kontrolný 6.4.2017 6.4.2017
Správa nezávislého audítora za rok 2016 kontrolný 31.3.2017 31.3.2017
Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 26.01.2017 zápisnica najvyšší výkonný 26.1.2017 26.1.2017
Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 06.04.2017 zápisnica najvyšší výkonný 6.4.2017 6.4.2017
Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 24.10.2017 zápisnica najvyšší výkonný 24.10.2017 24.10.2017
Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 10.11.2017 zápisnica najvyšší výkonný 10.11.2017 10.11.2017
Účtovná závierka SAMŠ za rok 2016 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 31.12.2016 31.12.2016
Ročenka SAMŠ 2018 najvyšší výkonný 31.1.2018 31.1.2018
Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 24.01.2018 zápisnica najvyšší výkonný 24.1.2018 24.1.2018
Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 04.04.2018 zápisnica najvyšší výkonný 4.4.2018 4.4.2018
Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 26.06.2018 zápisnica najvyšší výkonný 26.6.2018 26.6.2018
Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 09.10.2018 zápisnica najvyšší výkonný 9.10.2018 9.10.2018
Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 13.11.2018 zápisnica najvyšší výkonný 13.11.2018 13.11.2018
Zápis z mimoriadného zasadnutia VV SAMŠ 24.11.2018 zápisnica najvyšší výkonný 24.11.2018 24.11.2018
Program VZ SAMŠ 26.04.2018 program najvyšší 26.4.2018 26.4.2018
Prezenčná listina VZ SAMŠ 26.04.2018 prezenčná listina najvyšší 26.4.2018 26.4.2018
Protokol z volieb VZ SAMŠ 26.04.2018 správa volebnej komisie najvyšší 26.4.2018 26.4.2018
Zápis z VZ SAMŠ 26.04.2018 zápisnica najvyšší 26.4.2018 26.4.2018
Uznesenie VZ SAMŠ 26.04.2018 rozhodnutie najvyšší 26.4.2018 26.4.2018
Rozpočet SAMŠ 2018 rozpočet športovej organizácie najvyšší 26.4.2018 26.4.2018
Účtovná závierka SAMŠ za rok 2017 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 26.4.2018 26.4.2018
Výročná správa kontrolóra za 2017 výročná správa kontrolóra kontrolór 26.4.2018 26.4.2018
Správa nezávislého audítora za rok 2017 najvyšší 26.4.2018 26.4.2018
Správa reviznej komisie za rok 2017 správa kontrolóra kontrolný 26.4.2018 26.4.2018
Ročenka SAMŠ 2019 najvyšší výkonný 31.1.2019 31.1.2019
Program VZ SAMŠ 25.04.2019 program najvyšší 25.4.2019 25.4.2019
Prezenčná listina VZ SAMŠ 25.04.2019 prezenčná listina najvyšší 25.4.2019 25.4.2019
Uznesenie VZ SAMŠ 25.04.2019 rozhodnutie najvyšší 25.4.2019 25.4.2019
Protokol z volieb VZ SAMŠ 25.04.2019 správa volebnej komisie najvyšší 25.4.2019 25.4.2019
Správa reviznej komisie SAMŠ za 2018 správa kontrolóra kontrolný 10.4.2019 10.4.2019
Výročná správa kontrolóra za rok 2018 výročná správa kontrolóra kontrolór 10.4.2019 10.4.2019
Rozpočet SAMŠ 2019 rozpočet športovej organizácie najvyšší 25.4.2019 25.4.2019
Účtovná závierka SAMŠ za rok 2018 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 31.12.2018 31.12.2018
Správa nezávislého audítora za rok 2018 najvyšší 22.2.2019 22.2.2019
Zápis z mimoriadného VZ SAMŠ 17.01.2019 zápisnica najvyšší výkonný 17.1.2019 17.1.2019
Zápis z VV SAMŠ 10.04.2019 zápisnica najvyšší výkonný 10.4.2019 10.4.2019
Zápis z VV SAMŠ 26.09.2019 zápisnica najvyšší výkonný 26.9.2019 26.9.2019
Zápis z VZ SAMŠ 23.10.2019 zápisnica najvyšší výkonný 23.10.2019 23.10.2019
Výročná správa SKC za rok 2018 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 6.3.2019 6.3.2019
Ročenka SAMŠ 2020 najvyšší výkonný 31.1.2020 31.1.2020
Program VZ SAMŠ 29.07.2020 program najvyšší 29.4.2020 29.4.2020
Protokol z volieb VZ SAMŠ 29.07.2020 správa volebnej komisie najvyšší 26.4.2020 26.4.2020
Prezenčná listina VZ SAMŠ 29.07.2020 prezenčná listina najvyšší 29.7.2020 29.7.2020
Uznesenie VZ SAMŠ 29.07.2020 rozhodnutie najvyšší 29.7.2020 29.7.2020
Správa reviznej komisie za rok 2019 správa kontrolóra kontrolný 8.7.2020 8.7.2020
Výročná správa kontrolóra za rok 2019 výročná správa kontrolóra kontrolný 22.6.2020 22.6.2020
Rozpočet SAMŠ 2020 rozpočet športovej organizácie najvyšší 29.7.2020 29.7.2020
Správa nezávislého audítora za rok 2019 najvyšší 24.3.2020 24.3.2020
Účtovná závierka SAMŠ za rok 2019 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 31.12.2019 31.12.2019
Zápis z VZ SAMŠ 22.01.2020 zápisnica najvyšší výkonný 22.1.2020 22.1.2020
Zápis z VZ SAMŠ 19.06.2020 zápisnica najvyšší výkonný 19.6.2020 19.2.2020
Zápis z VZ SAMŠ 27.05.2020 zápisnica najvyšší výkonný 27.5.2020 27.5.2020
Zápis z VZ SAMŠ 12.11.2020 zápisnica najvyšší výkonný 12.11.2020 12.11.2020
Výročná správa SKC za rok 2019 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 25.2.2020 25.2.2020
Účtovná závierka SKC za rok 2019 najvyšší 6.3.2020 6.3.2020
Výročná správa SAMŠ za rok 2017 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 26.4.2018 26.4.2018
Výročná správa SAMŠ za rok 2018 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 20.3.2019 20.3.2019
Výročná správa SAMŠ za rok 2019 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 23.3.2020 23.3.2020
Zápis z VZ SAMŠ 02.02.2021 zápisnica najvyšší výkonný 2.2.2021 2.2.2021
Zmluva č. 0107/2018/SŠSŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2018 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 29.1.2018 31.1.2018
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0719/2017/SŠSŠ účtovná závierka športovej organizácie najvyšší výkonný 2.11.2018 8.11.2018
Zmluva č. 0077/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 14.1.2019 19.1.2019
Zmluva č. 0369/2019/SŠ o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2019 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 6.5.2019 10.5.2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0077/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 12.7.2019 20.7.2019
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 16.1.2020 21.1.2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0005/2020/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 3.11.2020 7.11.2020
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2020 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 24.11.2020 26.11.2021
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2021 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 26.1.2021 28.1.2021
Dohoda o partnerstve účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 5.4.2018 6.4.2018
Zmluva o sponzorstve v športe účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 7.5.2019 8.5.2019
Zmluva o sponzorstve v športe účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 4.3.2020 6.3.2020
Čerpanie zo zmluvy o sponzorstve v športe 2020 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 5.10.2021 5.10.2020
Čerpanie zo zmluvy o sponzorstve v športe 2019 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 10.5.2019 10.5.2019
Zápis z Valného zhromaždenia SAMŠ 2021 zápisnica najvyšší 16.11.2021 16.11.2021
Výročná správa za rok 2020 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 19.8.2021 19.8.2021
Správa auditora za rok 2020 kontrolný 19.3.2021 19.3.2021
Výročná správa SKC za rok 2020 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší výkonný 11.8.2021 11.8.2021
Zápis z VV SAMŠ 02.02.2021 zápisnica najvyšší výkonný 2.2.2021 2.2.2021
Zápis z VV SAMŠ 29.06.2021 zápisnica najvyšší výkonný 29.6.2021 29.6.2021
Zápis z VV SAMŠ 27.10.2021 zápisnica najvyšší výkonný 27.10.2021 27.10.2021
Zápis z VV SAMŠ 30.11.2021 zápisnica najvyšší výkonný 30.11.2021 30.11.2021
Stanovy SAMŠ vnútorné predpisy organizácie najvyšší 16.11.2021 21.12.2021
Rokovací a orrganizačný poriadok vnútorné predpisy organizácie najvyšší 16.11.2021 21.12.2021
Výročná správa SAMŠ za rok 2021 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 8.3.2022 8.3.2022
Zápis z VV SAMŠ 8.3.2022 zápisnica najvyšší výkonný 8.3.2022 8.3.2022
Zápis z VV SAMŠ 7.4.2022 zápisnica najvyšší výkonný 7.4.2022 7.4.2022
Zápis z VV SAMŠ 26.1.2022 zápisnica najvyšší výkonný 26.1.2022 26.1.2022
Program Valného zhromaždenia SAMŠ 20.4.2022 program najvyšší 20.4.2022 20.4.2022
Prezenčná listina VZ SAMŠ 20.4.2022 prezenčná listina najvyšší 20.4.2022 20.4.2022
Uznesenie VZ SAMŠ 20.4.2022 zápisnica najvyšší 20.4.2022 20.4.2022
Správa reviznej komisie SAMŠ za rok 2021 výročná správa kontrolóra kontrolný 28.3.2022 28.3.2022
Zápis z VV SAMŠ 13.9.2022 zápisnica najvyšší výkonný 13.9.2022 13.9.2022
Zápis z VV SAMŠ 12.10.2022 zápisnica najvyšší výkonný 12.10.2022 12.10.2022
Zápis z VV SAMŠ 1.12.2022 zápisnica najvyšší výkonný 1.12.2022 1.12.2022
Zápis z VV SAMŠ 18.1.2023 zápisnica najvyšší výkonný 18.1.2023 18.1.2023
Zápis z VV 12.4.2023 zápisnica najvyšší výkonný 12.4.2023 12.4.2023
Zápis z VV SAMŠ 17.2.2023 zápisnica najvyšší výkonný 17.2.2023 17.2.2023
Materiál z Valného zhromaždenia SAMŠ 25.4.2023 program najvyšší 25.4.2023 25.4.2023
Prezenčná listina z VZ SAMŠ 25.4.2023 prezenčná listina najvyšší 25.4.2023 25.4.2023
Výročná správa za rok 2022 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 25.4.2023 25.4.2023
Uznesenie VZ SAMŠ 25.4.2023 zápisnica najvyšší 25.4.2023 25.4.2023