Grafická verzia

Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10916
IČO: 30842069
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Junácka 2951/6, 83280 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.sakst.sk
Adresa elektronickej pošty: safkst@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz kulturistika a fitnes (kulturistika) 1.1.2016
Športový zväz silové športy (silové športy) 1.1.2016
Národný športový zväz kulturistika a fitnes International Federation of Bodybuilding anf Fitness (IFBB) bez zmluvy / registrácia / člen 3.8.2016
Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Lechan ml. Ladislav 30.7.1994 Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Lehotská Dobroslava 19.3.1984 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (fitnes) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Lehoczky Rastislav 24.4.1981 Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Lederleitner Samuel 15.11.1994 Amatérsky športovec, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Leder Marek 24.7.1974 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Lazárová Soňa 23.1.2008 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Laššák Matej 16.9.2010 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Lásková Saskia 3.1.2006 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Láskavá Bianka 31.7.1995 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Lascsák Anton 5.8.1974 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 1 429 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1 288

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Fitness Gabrhel s.r.o. Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Štefan Szabó Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub Štyri elementy Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub - "ŠPORT - TEX EXTRA" Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
ŠK D.Á.FIT - KLUB Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
ŠK FitMax Námestovo Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub FITKO Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športové združenie RonnieGym Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub ALL STARS Slovakia Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub Fitness Free Prievidza Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Počet činností príslušných PO: 110 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 105

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.