Grafická verzia

Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10916
IČO: 30842069
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Junácka 2951/6, 83280 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.sakst.sk
Adresa elektronickej pošty: safkst@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz kulturistika a fitnes (kulturistika) 1.1.2016
Športový zväz silové športy (silové športy) 1.1.2016
Národný športový zväz kulturistika a fitnes International Federation of Bodybuilding anf Fitness (IFBB) bez zmluvy / registrácia / člen 3.8.2016
Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Triščík Ľubomír 2.2.1958 Športový rozhodca, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Schwarz Ján 2.10.1988 Športový rozhodca, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Sallai Tibor 8.1.1958 Športový rozhodca, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Novomeský Ondrej 25.7.1986 Športový rozhodca, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Kovalčík Pavol 20.12.1970 Športový rozhodca, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 14.9.1998
Černák Dušan 25.4.1980 Športový rozhodca, silové športy (silové športy) bez zmluvy/registrácia/člen 24.4.2013
Kopček Igor 21.8.1965 Tréner, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Hrušková Lenka 2.5.1991 Tréner, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Cakoci Saskia 25.8.1986 Tréner, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Živčáková Bronislava 1.6.1997 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Počet činností príslušných FO: 1 472 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1 318

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub SPC Častá Športový klub silové športy bez zmluvy / registrácia / člen 14.9.1998
STRONG MAN Bánovce nad Bebravou Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Ing. Zuzana Niščáková TANEČNÁ ŠKOLA Z U Z A N A Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Telovýchovná jednota STROJÁR MALACKY Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Vojenská telovýchovná jednota a Fitness boddy club Liptovský Mikuláš Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
WAMIT s. r. o. Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
OPAX s.r.o. Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
MTE, s.r.o. Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub PENGYM BRATISLAVA Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Fit Club Olymp Športový klub silové športy bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Počet činností príslušných PO: 118 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 113

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.