Grafická verzia

Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10916
IČO: 30842069
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Junácka 2951/6, 83280 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz kulturistika a fitnes (kulturistika) 1.1.2016
Športový zväz silové športy (silové športy) 1.1.2016
Národný športový zväz kulturistika a fitnes International Federation of Bodybuilding anf Fitness (IFBB) bez zmluvy / registrácia / člen 3.8.2016

Príslušné fyzické osoby

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Šulc Roman 11.3.1990 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Žitvová Martina 1.8.1997 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Zachar Marta 22.2.1977 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Záborská Jana 13.9.1987 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Wagneter Hana 7.3.1992 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Vyparina Martin 25.3.1991 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Výbošťoková Greta 14.11.2007 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Výbošťok Gregor 9.2.2011 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Výbohová Sára 26.11.2006 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Vrtilková Natália 3.3.1999 Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet záznamov: 235 Zobraziť všetky

Príslušné právnické osoby

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Štefan Szabó Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub Štyri elementy Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub - "ŠPORT - TEX EXTRA" Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
ŠK D.Á.FIT - KLUB Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
ŠK FitMax Námestovo Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub FITKO Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športové združenie RonnieGym Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub ALL STARS Slovakia Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub Fitness Free Prievidza Športový klub kulturistika a fitnes bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub MaJ FIT CLUB Bánovce n/Bebravou Športový klub silové športy bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Počet záznamov: 95 Zobraziť všetky

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.