Grafická verzia

ŠPORTOVÝ KLUB STEZ Spišská Nová Ves

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10917
IČO: 35530715
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Za Hornádom 898/15, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sk.stez.sk
Adresa elektronickej pošty: stez@stez.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub rýchlokorčuľovanie (šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2008

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
DUNAJČANOVÁ Veronika Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2023
Nazarenko Dmytro Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 15.9.2023
Nazarenko Kateryna Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 15.9.2023
Beľáková Lea Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021
Palkovič Jozef Športový rozhodca, rýchlokorčuľovanie (šort trak) dobrovoľník 1.7.2022
VASTUŠKO Sergej Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) zmluva o príprave talentovaného športovca 18.2.2016
Jeleň Peter Tréner, rýchlokorčuľovanie (šort trak) podnikanie 1.6.2021
Lipovský Dávid Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 11.4.2022
Palkovičová Anna Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Dzurová Juliana Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 13.1.2023
Počet činností príslušných FO: 36 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 35

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.