Grafická verzia

Slovenská asociácia čínskeho wushu

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10919
IČO: 42019541
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Ladislava Dérera 2747/35, 83101 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: www.wushuslovakia.sk
Adresa elektronickej pošty: email@wushuslovakia.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK12 8330 0000 0024 0152 5392
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Národný športový zväz wushu International Wushu Federation bez zmluvy / registrácia / člen 8.8.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Szabados Ádám Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2020
Bugár Viktor Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2020
Kozmérová Michaela Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 10.3.2022
Heveš Richard Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 3.2.2022
Holáš Matej Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Úscky Daniel Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Kavacký Martin Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Nemček Sebastián Peter Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Polednák Radim Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Pastorek Edgar Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Počet činností príslušných FO: 418 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 413

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Wu-shu centrum Stará Turá alebo Wushu centrum Stará Turá alebo WCST Športový klub wushu (wushu) bez zmluvy / registrácia / člen 29.3.1994
Wushu Akadémia Športový klub wushu (wushu) bez zmluvy / registrácia / člen 25.9.1996
Wu-shu klub Trnava Čínske bojové umenia a športy Športový klub wushu (wushu) bez zmluvy / registrácia / člen 29.12.1997
"Slovenská asociácia Kung-Fu" Športový klub wushu (wushu) bez zmluvy / registrácia / člen 13.11.2000
Združenie Slovenskej federácie športového spolku KUNG - FU /Činské bojové umenie/ Športový klub wushu (wushu) bez zmluvy / registrácia / člen 18.4.2002
Wu Shu team Slovakia Športový klub wushu (wushu) bez zmluvy / registrácia / člen 16.10.2003
Chan Quan Kung Fu, o.z. Športový klub wushu (wushu) bez zmluvy / registrácia / člen 18.7.2008
WUTAI Slovakia Športový klub wushu bez zmluvy / registrácia / člen 12.2.2010
Škola čínskeho wushu Športový klub wushu (wushu) bez zmluvy / registrácia / člen 5.10.2012
BARKAS, o.z. Športový klub wushu (wushu) bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2022
Počet činností príslušných PO: 11 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 11

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Názov informácie Typ informácie Typ orgánu, ktorý publikuje Platnosť Účinnosť
Zverejňovanie_informácií_v_zmysle_ustanovenia_§_17_zákona_č_440_2015_Z_z_o_športe_aktualizácia_04_05_22 - SACW najvyšší 24.10.2022 24.10.2022