Grafická verzia

Slovenská asociácia čínskeho wushu

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10919
IČO: 42019541
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Námestie SNP 11/11, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Webové sídlo: www.wushuslovakia.sk
Adresa elektronickej pošty: email@wushuslovakia.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz wushu (wushu) 30.9.2004
Národný športový zväz wushu International Wushu Federation bez zmluvy / registrácia / člen 8.8.2016

Príslušné fyzické osoby

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kittová Katarína 8.7.1977 Funkcionár, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Okrucký Ján 28.9.1979 Funkcionár, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
France Ľubomír, Mgr 12.7.1981 Funkcionár, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Kysel Peter 14.10.1971 Funkcionár, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Počet záznamov: 4

Príslušné právnické osoby

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Wu-shu centrum Stará Turá alebo Wushu centrum Stará Turá alebo WCST Športový klub wushu (wushu) bez zmluvy / registrácia / člen 29.3.1994
Wushu Akadémia Športový klub wushu (wushu) bez zmluvy / registrácia / člen 25.9.1996
Wu-shu klub Trnava Čínske bojové umenia a športy Športový klub wushu (wushu) bez zmluvy / registrácia / člen 29.12.1997
Slovenská asociácia Kung-Fu Športový klub wushu (wushu) bez zmluvy / registrácia / člen 13.11.2000
Združenie Slovenskej federácie športového spolku KUNG - FU /Činské bojové umenie/ Športový klub wushu (wushu) bez zmluvy / registrácia / člen 18.4.2002
Wu Shu team Slovakia Športový klub wushu (wushu) bez zmluvy / registrácia / člen 16.10.2003
CD Kung Fu, občianske združenie Športový klub wushu (wushu) bez zmluvy / registrácia / člen 18.7.2008
WUTAI Slovakia Športový klub wushu (wushu) bez zmluvy / registrácia / člen 12.2.2010
Škola čínskeho wushu Športový klub wushu (wushu) bez zmluvy / registrácia / člen 5.10.2012
Počet záznamov: 9

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.