Grafická verzia

LAURUS, spol. s r.o. v likvidácii

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10920
IČO: 31700055
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Staré Grunty 26A, 84104 Bratislava, Slovenská republika
Webové sídlo: www.bridgeclub-laurus.sk
Adresa elektronickej pošty: alojz.zlacky@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK91 0900 0000 0050 3033 6982
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub bridž (bridž) Slovenský bridžový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.7.2012

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Zlacký Alojz 2.11.1948 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2000
Trepáč Igor 9.4.1957 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2000
Sabadoš Július 29.5.1943 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2000
Dula Igor 16.3.1946 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2000
Počet činností príslušných FO: 4 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 4

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.