Grafická verzia

Bridžový klub - NBH-PALMA - Michalovce

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10921
IČO: 31962319
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Reštaurá Palma,Nám.osloboditeľov 68, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Webové sídlo: www.bridzklubmi.estranky.sk
Adresa elektronickej pošty: michal.sikra@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK21 0900 0000 0004 8368 6245
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub bridž (bridž) Slovenský bridžový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 23.6.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Vovk Vladimír 5.12.1970 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2012
Volosianský Alexander 18.4.1984 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Vafeková Mária 2.3.1949 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2008
Šikrová Darina 20.2.1992 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2012
Šikra Branislav 7.8.1956 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2000
Šikra Michal 30.8.1988 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2000
Onder Jozef 25.6.1954 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2000
Movnar Marian 30.12.1979 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2014
Lendel Ladislav 8.5.1966 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2012
Jurčišin Peter 17.8.1963 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2000
Počet činností príslušných FO: 16 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 16

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.