Grafická verzia

Bridžový klub Topoľčany

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10922
IČO: 42209307
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Bernolákova 1504, 95501 Topoľčany, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: milan.to@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK10 0200 0000 0034 7023 0154
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub bridž (bridž) Slovenský bridžový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 8.2.2012

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Vičan Matúš 23.8.2001 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2018
Kubaliak Samuel 9.12.2000 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2018
Krošlák Šimon 25.8.2000 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2018
Jankovská Timea 21.4.2006 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2018
Jankovská Sofia 13.11.2003 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2018
Chotár Martin 27.8.2001 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2018
Herdová Tamara 9.8.2001 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2018
Lóňay Milan 7.7.1973 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2000
Krajčo Milan 16.10.1977 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2009
Počet činností príslušných FO: 9 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 9

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.