Grafická verzia

Košický bridžový klub

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10923
IČO: 35561092
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Jesenná 566/5, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: www.bridgekosice.sk
Adresa elektronickej pošty: vojtechbelcak@iol.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK57 0200 0000 0018 4754 3953
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub bridž (bridž) Slovenský bridžový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 21.5.2004

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Pavlík Tomáš 21.5.2001 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Chmelárová Alžbeta 20.9.1944 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2013
Kronová Mária 9.6.1949 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2012
Vancák Vladimír 20.1.1966 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Zlámalová Jana 15.3.1982 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2000
Behún Lukáš 20.10.2002 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2018
Blištár Jakub 9.2.2005 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2018
Borták Peter 9.4.2004 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2018
Cap Tadeáš 25.11.2002 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 3.9.2018
Vodička Martin 7.8.1995 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2009
Počet činností príslušných FO: 47 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 47

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.