Grafická verzia

Košický bridžový klub

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10923
IČO: 35561092
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Jesenná 566/5, 04001 Košice, Slovenská republika
Webové sídlo: www.bridgekosice.sk
Adresa elektronickej pošty: vojtechbelcak@iol.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK57 0200 0000 0018 4754 3953
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub bridž (bridž) Slovenský bridžový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 21.5.2004

Príslušné fyzické osoby

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Vodička Martin 7.8.1995 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2009
Velecký Eduard 17.9.1948 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1970
Vagač Daniel 29.4.1941 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2000
Tomčáni Ján 3.2.1982 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2000
Teššerová Jana 4.8.1848 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2009
Szorátiová Etela 7.2.1958 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2000
Štofková Judita 28.3.1939 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2000
Števák Dušan 11.8.1946 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2000
Škerlík Anton 17.2.1952 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2013
Skalková Anna 3.10.1947 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2009
Počet záznamov: 38 Zobraziť všetky

Príslušné právnické osoby

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.