Grafická verzia

Žilinský bridžový klub

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10924
IČO: 42217695
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Na Malý Diel 4A, 01001 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: zibrik.bridgeclub.sk
Adresa elektronickej pošty: bridgezilina@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK21 8330 0000 0025 0071 5490
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub bridž (bridž) Slovenský bridžový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 8.8.2011

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Konečný Karol, Mgr. 4.9.1952 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 12.2.2019
Štafurik Rastislav, Ing. 18.2.1960 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 12.2.2019
Hecko Karol, RNDr. 16.12.1955 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2019
Zahov Iliya 12.7.1957 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 27.9.2018
Kianica Luboš 30.12.1982 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1967
Štefánik Viliam 9.2.1951 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1967
Šustek Emil 8.8.1954 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1967
Slabeycius Juraj 16.5.1949 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1967
HORA Peter 19.2.1945 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1961
Sidor Lukáš 2.1.1984 Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2000
Počet činností príslušných FO: 13 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 13

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.