Grafická verzia

Žilinský bridžový klub

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10924
IČO: 42217695
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Na Malý Diel 4A, 01001 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: zibrik.bridgeclub.sk
Adresa elektronickej pošty: bridgezilina@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK21 8330 0000 0025 0071 5490
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub bridž (bridž) Slovenský bridžový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 8.8.2011

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Konečný Karol, Mgr. Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 12.2.2019
Štafurik Rastislav, Ing. Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 12.2.2019
Hecko Karol, RNDr. Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2019
Zahov Iliya Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 27.9.2018
Kianica Luboš Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1967
Štefánik Viliam Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1967
Šustek Emil Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1967
Slabeycius Juraj Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1967
HORA Peter Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1961
Sidor Lukáš Amatérsky športovec, bridž (bridž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2000
Počet činností príslušných FO: 13 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 13

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.