Grafická verzia

Slovenská asociácia Frisbee

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10925
IČO: 31749852
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Eisnerova 6131/13, 84107 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Slovenská republika
Webové sídlo: szf.sk
Adresa elektronickej pošty: safslovakia@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK62 0200 0000 0000 7763 5012
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK31 0200 0000 0029 9365 6651
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK62 0200 0000 0000 7763 5012
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK62 0200 0000 0000 7763 5012


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz športy s lietajúcim diskom 15.5.1996
Športový zväz športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy / registrácia / člen 15.5.1996
Športový zväz športy s lietajúcim diskom (discgolf) bez zmluvy / registrácia / člen 15.5.1996
Národný športový zväz športy s lietajúcim diskom World Flying Disc Federation bez zmluvy / registrácia / člen 22.9.2016
Športový zväz športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy / registrácia / člen 15.5.1996
Športový zväz športy s lietajúcim diskom (discgolf) bez zmluvy / registrácia / člen 15.5.1996
Športový zväz športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy / registrácia / člen 15.5.1996
Športový zväz športy s lietajúcim diskom (discgolf) bez zmluvy / registrácia / člen 15.5.1996

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
"Outsiterz" Športový klub športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy / registrácia / člen 27.11.2003
Ultimate Športový klub športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy / registrácia / člen 21.12.2007
Golden Ants Športový klub športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy / registrácia / člen 30.4.2010
Športový klub frisbee Špačince Športový klub športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy / registrácia / člen 10.12.2013
Športový klub KEFEAR Športový klub športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy / registrácia / člen 18.9.2014
Športový klub Sky Up Športový klub športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy / registrácia / člen 25.9.2014
Húština klub Malženice Športový klub športy s lietajúcim diskom (discgolf) bez zmluvy / registrácia / člen 14.12.2016
Kus Plastu Športový klub športy s lietajúcim diskom (ultimate) bez zmluvy / registrácia / člen 22.12.2016
Počet činností príslušných PO: 8 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 8

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.