Grafická verzia

Slovenská asociácia Frisbee

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10925
IČO: 31749852
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Eisnerova 6131/13, 84107 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Slovenská republika
Webové sídlo: www.szf.sk
Adresa elektronickej pošty: safslovakia@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Príslušné fyzické osoby

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Príslušné právnické osoby

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.