Grafická verzia

"HVIEZDIČKA" tanečné štúdio

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10941
IČO: 35574615
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Ostravská 1020/5, 04011 Košice-Juh, Slovenská republika
Webové sídlo: hviezdicka.eu
Adresa elektronickej pošty: tsthviezdicka@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tanečný šport (akrobatický rokenrol) Slovenský zväz tanečných športov 10.1.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Vargová Tamara Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 11.1.2021
Staňová Riana Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 15.1.2019
Mašlonková Anna Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 19.1.2020
Maršalová Petra Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Janurová Saskia Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 19.1.2020
Fürstenzeller Lea Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 19.1.2020
Tilimonová Karolína Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Sabolová Sophia Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Hanáková Laura Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 15.1.2019
Minariková Ema Amatérsky športovec, tanečný šport (akrobatický rokenrol) bez zmluvy/registrácia/člen 15.1.2019
Počet činností príslušných FO: 12 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 12

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.