Grafická verzia

"KLUB 58"

IČO: 50719050
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Druh športovej organizácie: Športový klub

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: 30,00

Štatutárny orgán:
Slezák Pavol, pavolslezak1@gmail.com

Kontrolór:
,

Kontaktné údaje

Sídlo
Hraničná 24/A
821 05 Bratislava
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
streľba streľba z brokovej zbrane, streľba z historickej zbrane, streľba z pištole, streľba z pušky