Grafická verzia

KLUB TANEČNÉHO ŠPORTU "MAGIC DANCE"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10950
IČO: 42184517
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Šúrska 0/1918, 90001 Modra, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: magicdance@azet.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tanečný šport (tanečný šport) Slovenský zväz tanečného športu 1.1.2002

Príslušné fyzické osoby

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Príslušné právnické osoby

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.