Grafická verzia

VIVA CENTRUM

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11005
IČO: 37863771
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: J. Kráľa 6/35, 94001 Nové Zámky, Slovenská republika
Webové sídlo: www.tsk-viva.sk
Adresa elektronickej pošty: viva@tanecnaskolaviva.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tanečný šport (tanečný šport) Slovenský zväz tanečných športov 6.3.2002

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Vadkertiová Angela Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) bez zmluvy/registrácia/člen 5.5.2023
Vadkerti Gabriel Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) bez zmluvy/registrácia/člen 5.5.2023
Šurín Richard Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2023
Szuszeková Daniela Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) bez zmluvy/registrácia/člen 26.9.2022
Slatinová Darina Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) bez zmluvy/registrácia/člen 5.5.2023
Slatina Jaroslav Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) bez zmluvy/registrácia/člen 5.5.2023
Labay Štefan Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) bez zmluvy/registrácia/člen 5.5.2023
Kováčová Jasmin Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) bez zmluvy/registrácia/člen 6.3.2023
BEDNÁRIKOVÁ Lucia Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) bez zmluvy/registrácia/člen 20.1.2023
Orolínová Ema Amatérsky športovec, tanečný šport (tanečný šport) bez zmluvy/registrácia/člen 23.9.2020
Počet činností príslušných FO: 46 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 42

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.