Grafická verzia

Západoslovenský tenisový zväz

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11022
IČO: 18047009
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: E. Belluša 4821/2, 92101 Piešťany, Slovenská republika
Webové sídlo: www.stz.sk/zapadoslovensky-tenisovy-zvaz
Adresa elektronickej pošty: zapadotenis@stonline.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK31 0900 0000 0051 1173 1829
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK23 0900 0000 0000 4828 1630

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Vrábel Rudolf vrabel.rudolf@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.10.1993

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Artemeva Valeriia Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 14.10.2021 31.10.2022
Artemev Dmitrii Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 14.10.2021 31.10.2022
Krajčír Marián Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 25.10.2018 31.10.2022
Malek Tomáš Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2018 31.10.2022
Muradyan Arman Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 18.10.2021 31.10.2022
Hanzalík Igor Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 25.10.2018 31.10.2022
Zalubil Zdeněk Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 16.5.2018 31.10.2022
Horváth Tomáš Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 21.11.2018 31.10.2022
Porubský Martin Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 9.11.2018 31.10.2022
Danišková Daniela Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 25.10.2018 31.10.2022
Počet činností príslušných FO: 143 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 139

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.