Grafická verzia

Tenisový klub Spoje Bratislava

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11034
IČO: 31754821
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: ivbernatova@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK47 0900 0000 0000 1146 3975


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2004

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Khomentovskiy Matvey 25.8.1994 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 6.8.2013
Macháč Michal 27.4.2011 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 17.4.2019
Davydov Denis 7.3.1997 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 19.11.2012
Kosťov Miroslav 17.3.1965 Tréner, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 15.1.2004 31.10.2019
Kosťov Martin 1.3.1984 Športový rozhodca, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2010 31.10.2019
Kosťov Martin 1.3.1984 Tréner, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 16.1.2004 31.10.2019
Kapišinský Zeno 6.3.1993 Iný športový odborník, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 21.3.2018 31.10.2019
Krajčovič Boris 7.2.1997 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 9.11.2017
Tencer Ľubomír 19.5.1954 Funkcionár, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 23.10.2018 31.10.2019
Bernátová Ivana 5.8.1968 Funkcionár, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 23.10.2018 31.10.2019
Počet činností príslušných FO: 25 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 21

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.