Grafická verzia

Tenisový klub ŠTK Šamorín

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11069
IČO: 18046177
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Pomlejská cesta 450/29, 93101 Šamorín, Slovenská republika
Webové sídlo: www.tenis-samorin.sk
Adresa elektronickej pošty: jan.samko1@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK56 0900 0000 0051 3643 8637
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK65 0900 0000 0000 2187 9608


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2004

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kabát Marek 14.5.2012 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 17.7.2019
Ďuriš Lucas 7.11.2012 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 14.5.2019
Varga Peter 16.2.1969 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 9.12.2003
Kráľová Adriana Viktória 14.1.2002 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 7.2.2011
Komzsík Ádám 19.9.2005 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 7.4.2016
Hecht Annabelle 28.10.2006 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 24.5.2016
Bieliková Emma 5.9.2004 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 16.7.2013
Karel Patrik 3.8.1976 Tréner, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 18.5.2004 31.10.2019
Briška Michal 13.2.1983 Tréner, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 15.2.2005 31.10.2019
Varga Peter 16.2.1969 Funkcionár, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2008 31.10.2019
Počet činností príslušných FO: 23 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 20

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.