Grafická verzia

Tenisový klub Šaľa

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11072
IČO: 37861590
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: P. Pázmaňa 55/26, 92700 Šaľa, Slovenská republika
Webové sídlo: www.tenis-sala.sk
Adresa elektronickej pošty: ivanstracar11@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2004

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Packová Magdaléna 30.7.2005 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2017
Packa Martin 15.9.2009 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 22.6.2017
Zušťáková Silvia 29.11.1985 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 30.7.2004
Gróf Kamil 13.3.1981 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 8.3.2017
Packová Patrícia 4.2.2011 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2019
Bán Sebastian 9.4.2010 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 5.6.2017
Stračár Ivan 19.9.1963 Funkcionár, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 7.12.2018 31.10.2023
Antal Michal 9.9.1959 Funkcionár, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 7.12.2018 31.10.2023
Zagata Viliam 10.12.2005 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 16.3.2017
Tóth Ivan 8.2.1982 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 16.4.2007
Počet činností príslušných FO: 28 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 28

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.