Grafická verzia

"TK 2000"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11074
IČO: 36116165
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 91442 Horné Srnie, Slovenská republika
Webové sídlo: www.tk2000.sk
Adresa elektronickej pošty: norbert.mrazik@panotrade.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK16 0900 0000 0050 1989 5118


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2004

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Ležák Marian 4.7.1944 Tréner, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2004 31.10.2020
Mrázik Norbert 6.6.1973 Funkcionár, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 24.10.2018 31.10.2019
Krajčí Roland 1.10.1974 Funkcionár, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 24.10.2018 31.10.2019
Sokolová Daniela 9.10.2002 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 27.11.2012
Sabadka Pavol 23.7.2002 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 13.3.2012
Krajčiová Zuzana 2.4.2002 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 27.11.2012
Kebísek Ivan 7.3.2000 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 19.2.2010
Galková Kristína 18.7.1997 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 8.2.2007
Dvorščík Milan 7.3.1970 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 29.5.2008
Počet činností príslušných FO: 9 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 9

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.