Grafická verzia

"TK 2000"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11074
IČO: 36116165
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 63, 91442 Horné Srnie, Slovenská republika
Webové sídlo: www.tk2000.sk
Adresa elektronickej pošty: norbert.mrazik@panotrade.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK16 0900 0000 0050 1989 5118

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Mrázik Norbert norbert.mrazik@panotrade.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2004

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Holúbek Martin Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 9.12.2020
Begáň Samuel Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 8.12.2020
Počet činností príslušných FO: 2 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 2

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.