Grafická verzia

Tenisový klub Slovan Galanta

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11087
IČO: 37988131
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: SNP 995/3, 92401 Galanta, Slovenská republika
Webové sídlo: www.tenis-ga.sk
Adresa elektronickej pošty: jana.prochazkova22@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2004

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Rafael Marco 14.2.2010 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 25.6.2019
Ondrej Mikuláš 7.9.1960 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 17.4.2018
Farkas Liana 13.12.2007 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 23.4.2018
Farkas Cynthia 10.2.2011 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 23.4.2018
Šinkovič Marián 17.3.1972 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 6.2.2004
Šinkovič Richard 19.2.2011 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 7.2.2019
Šinkovič Max 22.8.2008 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 7.2.2019
Horváth Ivan 9.1.1987 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 2.11.2016
Kotman Michal 14.4.2011 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 28.11.2018
Geletová Veronika 23.11.2009 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 6.12.2018
Počet činností príslušných FO: 36 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 34

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.