Grafická verzia

Tenisový klub Tajch

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11161
IČO: 37890654
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Dlhá lúka 16, 96801 Nová Baňa, Slovenská republika
Webové sídlo: tktajchnovabana.weebly.com
Adresa elektronickej pošty: mareklenc@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2004

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Špirek Marián 10.8.1980 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2013
Suchý Miroslav 11.11.1972 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2013
Vavrincová Ema 3.5.2010 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 27.3.2018
Špirek Samuel 13.12.2010 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 27.3.2018
Paučeková Natália 22.6.2009 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 27.3.2018
Budinská Nela 15.4.2009 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2017
Kamenská Simona 6.3.2009 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2017
Špireková Saša 23.1.2009 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2017
Škvarka Matúš 25.1.2009 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2017
Trubanová Olívia 6.12.2008 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2017
Počet činností príslušných FO: 31 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 29

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.