Grafická verzia

VIVA ŠPORT

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11168
IČO: 42127564
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Tehelná 9, 93103 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: jaskovic.vladimir@slsp.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Jaškovič Vladimír punodivac@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 31.1.2008

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Komlóssy Peter Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 14.5.2008
Kardoš Martin Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 13.5.2016
Világi Branislav Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 27.2.2015
Trgala Ján Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 18.1.2004
Jaškovič Vladimír, Ing. Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 19.1.2004
Pribiš Andrej Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 19.8.2021
KUCHÁREK Peter Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 27.2.2004
Kuchárek Pavel Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 27.2.2004
Počet činností príslušných FO: 8 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 8

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.