Grafická verzia

AG Hradová s.r.o.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11175
IČO: 36637092
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Športová ulica 5756, 98401 Lučenec, Slovenská republika
Webové sídlo: www.rocketclub.sk
Adresa elektronickej pošty: podhoramartin@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 10.10.2012

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Véghová Lea 8.10.2009 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2018
Podhora Milan 20.9.1957 Športový rozhodca, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2016 31.10.2020
Podhora Martin 11.10.1982 Funkcionár, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 4.12.2018 31.10.2021
Procházková Petra 30.12.2008 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2018
Mižer Adrian 22.1.2009 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 27.4.2017
Uhorskai Tobias 20.6.2008 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 27.4.2017
Malček Patrick Dominic 10.3.2009 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2018
Počet činností príslušných FO: 7 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 7

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.