Grafická verzia

Tenisový klub Svit

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11193
IČO: 37939360
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Mierová 693/174, 05921 Svit, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: stefanjoppa@post.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2004

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Hisem Jakub 6.8.2009 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 30.4.2019
Šoltýs Samuel 29.10.2000 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 15.2.2017
Mareček Milan 28.4.2002 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 20.3.2013
Kuna Tobias 29.3.2009 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 9.1.2018
Joppa Stanislav 4.12.1968 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 11.3.2019
Hyben Adrian 25.11.2001 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 20.3.2013
Adamkovič Tobias 11.9.2009 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 9.1.2018
Joppa Štefan 27.9.1963 Funkcionár, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2014 31.10.2020
Mareček Ján 28.4.2002 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 20.3.2013
Jackovič Marián 9.3.2002 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 20.3.2013
Počet činností príslušných FO: 10 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 10

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.