Grafická verzia

1. tenisový klub Rožňava

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11196
IČO: 31296319
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Kyjevská 12, 04801 Rožňava, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: 1.tkroznava@azet.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Blaško Jozef 1.tkroznava@azet.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2004

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Blaško Jozef Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2019 31.10.2021
Gallo Peter Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2016
Gallo Michal Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2018
Počet činností príslušných FO: 3 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 3

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.