Grafická verzia

1. Tenisový klub Humenné

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11197
IČO: 31303188
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Chemlonská 2, 06601 Humenné, Slovenská republika
Webové sídlo: www.tenishe.com
Adresa elektronickej pošty: 1tche@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2004

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Sudzina Filip 28.4.2008 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 22.2.2016
Hančarik Martin 19.4.2000 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 12.11.2009
Venglár Milan 21.6.1965 Športový rozhodca, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 24.11.2004
Venglár Milan 21.6.1965 Tréner, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 24.10.2005
Venglár Milan 21.6.1965 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 10.3.2005
Vass Branislav 13.7.2010 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2016
Vasiľková Chiara 26.11.2005 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 20.3.2017
Varga Samuel 5.3.2001 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 26.4.2012
Valalik Vladimír 25.6.1975 Iný športový odborník, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2018
Valalik Christián 18.8.2009 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2016
Počet činností príslušných FO: 106 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 101

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.