Grafická verzia

1. Tenisový klub Humenné

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11197
IČO: 31303188
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Chemlonská 1962/2, 06601 Humenné, Slovenská republika
Webové sídlo: www.tenishe.com
Adresa elektronickej pošty: 1tchumenne@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK54 0900 0000 0051 2085 4265
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK82 0900 0000 0004 6077 8112

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Zágora Miroslav mirozagora@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2004

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Piteľová Vanessa Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 25.7.2022
Mikitová Barbora Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 25.7.2022
Hodorová Eva Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 23.3.2023
Fejková Elise Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 5.6.2023
Dubová Diana Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 23.3.2023
Valalik Christián Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2016
Polák Tomáš Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 3.6.2021
Polák Adam Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 3.6.2021
Meričková Emma Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 17.5.2019
Goffa Filip Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 20.3.2015
Počet činností príslušných FO: 118 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 115

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.