Grafická verzia

1. Tenisový klub Humenné

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11197
IČO: 31303188
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Chemlonská 1962/2, 06601 Humenné, Slovenská republika
Webové sídlo: www.tenishe.com
Adresa elektronickej pošty: 1tche@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Zágora Miroslav mirozagora@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2004

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Koškovský Jakub Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2020
Chomaničová Ema Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2020
Goffa Felix Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2020
Sivecká Daniela Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 6.7.2020
Kapko Oliver Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 6.7.2020
Kalanin Emanuel Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 7.7.2020
Žinčák Peter Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2019
Venglár Milan, Mgr. Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 10.3.2005
Vass Branislav Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2016
Valalik Christián Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2016
Počet činností príslušných FO: 77 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 70

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.