Grafická verzia

NTC Košice, a. s.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11218
IČO: 50152742
Právna forma: Akciová spoločnosť
Sídlo: Príkopova 11736/6, 83103 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: ntckosice@stz.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Moška Igor igor.moska@stz.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 19.6.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Greguška Ivan Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 14.3.2018 31.10.2022
Moška Igor Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 9.12.2019 31.10.2022
Počet činností príslušných FO: 2 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 2

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 30.11.2020 31.12.2020
Zmluva o sponzorstve v športe Zmluva o sponzorstve v športe 29.4.2020 29.4.2020
Počet záznamov: 2

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.