Grafická verzia

"Kraso Trenčín"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11230
IČO: 42148723
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Považská 1705/34, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) Slovenský krasokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.7.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Benková Nina 28.8.2008 Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2014
Balážová Nina 15.9.2009 Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2016
Bačová Agáta 13.1.2005 Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2011
Adamkovičová Denisa 23.8.2009 Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2015
Orlovská Tatiana 25.10.2009 Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2016
Hrebíková Paulína 23.9.2010 Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2016
Drličková Ella 13.8.2011 Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 24.8.2017
Počet činností príslušných FO: 7 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 7

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.