Grafická verzia

"Kraso Trenčín"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11230
IČO: 42148723
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Považská 1705/34, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) Slovenský krasokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.7.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Viselková Terézia Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2023
Srbecká Anette Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2023
Srbecká Bibiána Tréner, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2023
Srbecká Bianca Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2023
Srbecká Lilien Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2023
ČUPKOVÁ Karolína Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2023
Matušková Natália Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 15.6.2023
Cenigová Eliška Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 14.6.2023
Labantová Eliška Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 18.11.2022
Struhárová Daniela Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 9.11.2022
Počet činností príslušných FO: 30 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 30

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.