Grafická verzia

Prešovský rýchlokorčuliarsky klub

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11266
IČO: 42421543
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Pod Kalváriou 13314/22, 08001 Prešov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Šťastný Ján

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub rýchlokorčuľovanie (šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 3.2.2016 31.12.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Slimáková Ema Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 23.11.2023
Kucirková Agáta Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 23.11.2023
Novotná Alžbeta Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 12.11.2023
ARVAY Adrian Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 12.11.2023
Sekerák Alexander Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2023
Michalik Marek Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 18.9.2023
Pavelka Timotej Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 18.9.2023
Slimáková Laura Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 18.9.2023
Potočňák Michal Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 1.8.2022
Hricová Nikola Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 1.11.2022
Počet činností príslušných FO: 44 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 42

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.