Grafická verzia

1. Lukostrelecký klub Turzovka

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11271
IČO: 50967401
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Stred 9, 02354 Turzovka, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.facebook.com/1-Lukostrelecky-klub-Turzovka-107129833320467/
Adresa elektronickej pošty: 1lkturzovka@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lukostreľba Slovenský lukostrelecký zväz bez zmluvy / registrácia / člen 21.7.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.