Grafická verzia

1.slovenský školský lukostrelecký klub Petržalka

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11276
IČO: 31753949
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Humenské nám. 3168/7, 85107 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Webové sídlo: www.1sslk.sk
Adresa elektronickej pošty: lukostrelba.petrzalka@chello.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lukostreľba Slovenský lukostrelecký zväz bez zmluvy / registrácia / člen 10.10.1995

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
ŽIAK Ján Amatérsky športovec, lukostreľba (halová lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2021 31.12.2021
ŽIAK Ján Amatérsky športovec, lukostreľba (terčová lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2021 31.12.2021
TEMEŠI Peter Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 2.2.2021 31.12.2021
TEMEŠI Peter Amatérsky športovec, lukostreľba (terénna lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 2.2.2021 31.12.2021
TEMEŠI Peter Amatérsky športovec, lukostreľba (halová lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 2.2.2021 31.12.2021
TEMEŠI Peter Amatérsky športovec, lukostreľba (terčová lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 2.2.2021 31.12.2021
PARAJ Ladislav Amatérsky športovec, lukostreľba (halová lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 2.2.2021 31.12.2021
PARAJ Ladislav Amatérsky športovec, lukostreľba (terčová lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 2.2.2021 31.12.2021
KRUŽELOVÁ Anica Amatérsky športovec, lukostreľba (halová lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2021 31.12.2021
KRUŽELOVÁ Anica Amatérsky športovec, lukostreľba (terčová lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2021 31.12.2021
Počet činností príslušných FO: 14 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 6

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.