Grafická verzia

Športový klub mládeže - Akademik Prešov

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11313
IČO: 42226589
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Vihorlatská 7060/5, 08001 Prešov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub rýchlokorčuľovanie (šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2008
Športový klub kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.7.2011 31.12.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Hricová Viktória Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 13.11.2023
Gliganičová Ela Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 12.11.2023
MAĎAK Tobias Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 12.11.2023
Tomášová Sára Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 12.11.2023
Rišová Olívia Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 12.11.2023
Kubová Kristína Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 12.11.2023
Sasarák Dávid Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 21.9.2023
Markušová Michaela Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 21.9.2023
Kašparová Ema Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 21.9.2023
HRIŽO Dávid Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 22.8.2023
Počet činností príslušných FO: 73 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 71

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.