Grafická verzia

Korčuliarsky klub Trnava

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11320
IČO: 36082775
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Zimný štadión, Spartakovská ul., 91701 Trnava, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.sznk.sk
Adresa elektronickej pošty: naxan@seznam.cz
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub rýchlokorčuľovanie (šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.7.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Bacigal Maxim Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 8.6.2023
Zimová Klara Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 8.6.2023
Havrila Mira Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 8.6.2023
Beňadik Max Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 8.6.2023
Mikovčáková Tatiana Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 8.6.2023
Lulkovič Bystrík Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) bez zmluvy/registrácia/člen 19.5.2020
Zima Karol, Ing. Tréner, rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) podnikanie 2.7.2018
Lulkovič Bystrík Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie, rýchlokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 19.5.2020
Lulkovičová Zina Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie, rýchlokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2020
MEČIR Alex Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie, rýchlokorčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2020
Počet činností príslušných FO: 17 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 14

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.