Grafická verzia

"Bardejov skate crew"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11322
IČO: 50581040
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Andreja Svianteka 1646/27, 08501 Bardejov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub kolieskové korčuľovanie (skejtbord) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kocúr Samuel 23.5.2000 Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (skejtbord) bez zmluvy/registrácia/člen 18.11.2016
Foriš Tomáš 14.9.1998 Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (skejtbord) bez zmluvy/registrácia/člen 18.11.2016
Radvanský Damian 22.1.1999 Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (skejtbord) bez zmluvy/registrácia/člen 18.11.2016
Sabol Matúš 12.4.1999 Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (skejtbord) bez zmluvy/registrácia/člen 18.11.2016
Počet činností príslušných FO: 4 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 4

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.