Grafická verzia

"Bardejov skate crew"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11322
IČO: 50581040
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Andreja Svianteka 1646/27, 08501 Bardejov, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.bsz.chess.sk/
Adresa elektronickej pošty: sklar_m@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub kolieskové korčuľovanie (skejtbord) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2018 31.12.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kocúr Samuel Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (skejtbord) bez zmluvy/registrácia/člen 18.11.2016
Foriš Tomáš Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (skejtbord) bez zmluvy/registrácia/člen 18.11.2016
Radvanský Damian Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (skejtbord) bez zmluvy/registrácia/člen 18.11.2016
Sabol Matúš Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (skejtbord) bez zmluvy/registrácia/člen 18.11.2016
Počet činností príslušných FO: 4 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 4

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.