Grafická verzia

Združenie Slovenskej federácie športového spolku KUNG - FU /Činské bojové umenie/

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11343
IČO: 42211921
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Selyeho 25/18, 94501 Komárno, Slovenská republika
Webové sídlo: shaolin-gymnastika.webnode.sk
Adresa elektronickej pošty: furiferenc@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub wushu (wushu) Slovenská asociácia čínskeho wushu bez zmluvy / registrácia / člen 18.4.2002

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.