Grafická verzia

"Slovenská asociácia Kung-Fu"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11348
IČO: 37803263
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Javorová 1001/10, 01401 Bytča, Slovenská republika
Webové sídlo: www.lamgagungfu.sk
Adresa elektronickej pošty: info@lamgagungfu.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub wushu (wushu) Slovenská asociácia čínskeho wushu bez zmluvy / registrácia / člen 13.11.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Pavelková Michaela Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Hrankayová Veronika Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Tichá Alžbeta Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Petes Norbert Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Cviček Martin Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Kyčerka Matej Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Petes Sebastián Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Bullová Aneta Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Midula Viktória Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Hajdák Tomáš Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019
Počet činností príslušných FO: 114 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 114

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.