Grafická verzia

"Slovenská asociácia Kung-Fu"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11348
IČO: 37803263
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Javorová 1001/10, 01401 Bytča, Slovenská republika
Webové sídlo: www.lamgagungfu.sk
Adresa elektronickej pošty: info@lamgagungfu.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub wushu (wushu) Slovenská asociácia čínskeho wushu bez zmluvy / registrácia / člen 13.11.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Holáš Matej Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Úscky Daniel Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Kavacký Martin Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Nemček Sebastián Peter Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Polednák Radim Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Pastorek Edgar Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Bullo Marián Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Šefrana Oskar Marcel Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Dvorák Denis Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Nemčáková Rebecca Amatérsky športovec, wushu (wushu) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Počet činností príslušných FO: 145 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 145

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.