Grafická verzia

Združenie klubov - Apollo

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11359
IČO: 30845092
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Vlčie hrdlo 1033/50, 82107 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Webové sídlo: http://klub-apollo.webnode.sk/o-nas/
Adresa elektronickej pošty: michal.mihalik@slovnaft.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub šach (šach) bez zmluvy / registrácia / člen 25.2.1992
Športový klub šach (šach) Slovenský šachový zväz 25.2.1992
Športový klub šach Slovenský šachový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 25.2.1992
Športový klub šach (šach) bez zmluvy / registrácia / člen 25.2.1992 25.2.1992

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Hartl Ján Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 16.9.2016
Halás Jozef Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2017
Viskupič Pavol Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 16.9.2019
Bórik Milan Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Rybajlák Igor Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Ölvecký Jaroslav Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Vanek Richard Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Butala Michal Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Labár Eduard Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2017
Mihálik Michal Funkcionár, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 4.10.2016
Počet činností príslušných FO: 27 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 26

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.