Grafická verzia

Občianske združenie Šachový klub Modra

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11370
IČO: 34002278
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: SNP 1450/21, 90001 Modra, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.skmodra.sk/
Adresa elektronickej pošty: skmodra@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK79 1100 0000 0026 6206 0001
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub šach (šach) 12.8.1993 12.8.1993
Športový klub šach Slovenský šachový zväz 12.8.1993 12.8.1993
Športový klub šach (šach) bez zmluvy / registrácia / člen 12.8.1993 12.8.1993
Športový klub šach (šach) Slovenský šachový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 12.8.1993

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Federič Jozef Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Lepejová Viola Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2023
Danada Tomáš, Mgr. Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 28.9.2022
Soldán Ján Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Kišon Ján Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2014
Šusták Roman Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Bochnička Vladimír Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2016
Kováč Jakub Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 22.10.2023
Števík Patrik Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 20.8.2019
Gecík Jerguš Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 12.9.2022
Počet činností príslušných FO: 30 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 30

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.