Grafická verzia

1. Šachový klub Košice

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11392
IČO: 35563192
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Československej armády 1170/21, 04001 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.chess.sk/index.php?str=clenovia&klubId=30104
Adresa elektronickej pošty: k.hruska54@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK46 8330 0000 0020 0180 7956
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub šach Slovenský šachový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 23.12.2003
Športový klub šach (šach) bez zmluvy / registrácia / člen 23.12.2003
Športový klub šach (šach) bez zmluvy / registrácia / člen 23.12.2003 23.12.2003
Športový klub šach (šach) Slovenský šachový zväz 23.12.2003

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Labanc Matúš Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 13.8.2020
Kravec Ján Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 7.11.2019
Tóth Ladislav Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 9.2.2020
Samek Peter Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 26.8.2019
Ihnát Anton Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 13.3.2020
Botoš Erik Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 29.2.2020
Miko Matúš Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 9.2.2020
Surkov Maxim Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 6.2.2020
Nič Marek Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 12.12.2019
Konrád Sebastián Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 24.10.2019
Počet činností príslušných FO: 82 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 80

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.