Grafická verzia

Združenie športových klubov mesta Vrbové

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11470
IČO: 37846124
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: MsÚ, Ul.gen.M.R.Štefánika 15/4, 92203 Vrbové, Slovenská republika
Webové sídlo: http://vrbovesach.webnode.sk/
Adresa elektronickej pošty: michalpodjavorinsky@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub šach (šach) bez zmluvy / registrácia / člen 19.8.2003
Športový klub šach (šach) Slovenský šachový zväz 19.8.2003
Športový klub šach Slovenský šachový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 19.8.2003
Športový klub šach (šach) bez zmluvy / registrácia / člen 19.8.2003 19.8.2003
Iná športová organizácia iný šport (Nohejbal) 19.8.2003
Iná športová organizácia iný šport (Nohejbal) Slovenská nohejbalová asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 19.8.2003

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Lenický Matúš Amatérsky športovec, iný šport (Nohejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.2.2020
Jančovič Stanislav Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 19.9.2017
Podjavorinský Peter Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Lányi František Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Jančovičová Petra Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 6.6.2016
Chebeň Jozef Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Tomašovič Martin Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Krchnák Rudolf Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Oružinský Juraj Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 21.9.2017
Bajcar Pavol Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Počet činností príslušných FO: 34 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 34

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.