Grafická verzia

"Jazdecký oddiel Martin Záturčie"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11509
IČO: 42220343
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Nábrežná 3466/6, 03861 Vrútky, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sjf.sk
Adresa elektronickej pošty: linda.franova@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
FRAŇOVÁ Linda info@sjf.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jazdectvo SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
ŠAMALÍKOVÁ Viera Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
ZAJASENSKÁ Nikola Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
VILUDOVÁ Vivien Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
VANKOVÁ Sára Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
SZÁRAZ Sofia Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
SOPKOVÁ Kristína Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
SOPKOVÁ Lucia Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Rajčanová Tamara Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
PALFFYOVÁ Ema Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Pakánová Simona Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 49 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 34

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.