Grafická verzia

WAVO HORSES s.r.o.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11610
IČO: 36276456
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Námestie SNP 147, 97613 Slovenská Ľupča, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sjf.sk
Adresa elektronickej pošty: kohutova.lucia@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jazdectvo SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
KUBÁROVÁ Martina Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
LÁNYIOVÁ Sofia Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
PAVLOVIČOVÁ Michaela Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
GÁLIKOVÁ Michaela Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
KOHÚTOVÁ Lucia Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
SOKOLOVÁ Barbora Funkcionár, jazdectvo (záprahy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
SCHWARZOVÁ Jana Tréner, jazdectvo (voltíž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
LACUŠKOVÁ Lea Tréner, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
KOHÚTOVÁ Lucia Funkcionár, jazdectvo (záprahy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Počet činností príslušných FO: 9 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 8

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.