Grafická verzia

WARGAS s.r.o.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11662
IČO: 43902138
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Bratislavská 1184, 93101 Šamorín, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sjf.sk
Adresa elektronickej pošty: schavelranch@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
VARGA SCHAVELOVÁ Beáta info@sjf.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jazdectvo SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
KISSOVÁ Ingrida Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
BUDAY Fanni Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
LELKES Máté Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
SCHAVEL Beáta Tréner, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
SCHAVEL Beáta Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
VARGOVÁ Vivien Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
SCHAVEL Peter Tréner, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
SCHAVEL Peter Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
VARGA SCHAVELOVÁ Beáta Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
BRIEDOVÁ Sophia Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 13 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 8

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.