Grafická verzia

XIL

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11664
IČO: 50584731
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Na hore 1733/17, 04022 Košice-Dargovských hrdinov, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sjf.sk
Adresa elektronickej pošty: saska.petrovova@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
KARABOVÁ Alexandra info@sjf.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jazdectvo SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
ČERYOVÁ Nina Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
TRESOVÁ Jana Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
MATISOVÁ Zuzana Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
LELLÁKOVÁ Monika Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
KARABOVÁ Alexandra Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
JOŠČÁKOVÁ Tamara Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
BOROVSKÁ Lenka Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
TVRDÁ Alica Tréner, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
TVRDÁ Alica Tréner, jazdectvo (voltíž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
KARABOVÁ Alexandra Funkcionár, jazdectvo (záprahy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Počet činností príslušných FO: 13 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 10

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.