Grafická verzia

Združenie GRAND PRIX

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11666
IČO: 37816349
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Fabianka 1950, 98401 Lučenec, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sjf.sk
Adresa elektronickej pošty: grandprix.slovakia@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
KOŠKA Vladimír info@sjf.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub automobilový šport Slovenská asociácia motoristického športu bez zmluvy / registrácia / člen 19.5.2018
Športový klub jazdectvo SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
SZABOVÁ Ingrid Iný športový odborník, jazdectvo (voltíž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
SZABADOSOVÁ Judita Amatérsky športovec, jazdectvo (voltíž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
PREPELICOVÁ Danica Amatérsky športovec, jazdectvo (voltíž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
LŐRINČÍKOVÁ Ivana Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
KOŠKA Vladimír Funkcionár, jazdectvo (všestrannosť) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
KOSKOVÁ Lenka Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
KOSKOVÁ Lucia Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
FALŤANOVÁ Kristína Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
HRONČEKOVÁ Ivana Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Počet činností príslušných FO: 9 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 9

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.