Grafická verzia

Združenie športových klubov Slávia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11667
IČO: 31827381
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Česko-slovenskej armády 364/1, 94976 Nitra, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sjf.sk
Adresa elektronickej pošty: marko.halo@uniag.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
HALO Marko info@sjf.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jazdectvo SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
ŠTEFÁNIKOVÁ Katarína Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
PINTÉR Tibor Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
PAVLENOVÁ Pavlína Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
PAVLENOVÁ Žofia Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
KOHÚTOVÁ Edita Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
HORVÁTH Norbert Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
HALO Marko Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
HALO Marko Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
FODREKOVÁ Daniela Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
BARTOŠOVÁ Viktória Amatérsky športovec, jazdectvo (western) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 20 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 16

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.