Grafická verzia

ŽREBČINEC Veľký Šariš SK, s.r.o.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11669
IČO: 36502499
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Ulica Pod Bikošom 1, 08221 Veľký Šariš, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sjf.sk
Adresa elektronickej pošty: jdemeter7@gmail.com, edemeterova@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
DEMETER Ján info@sjf.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jazdectvo SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
VAVREKOVÁ Petra Tréner, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
SZABOVÁ Denisa Tréner, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
DEMETER Ján Tréner, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
ŠIŠKOVÁ Silvia Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
VAVREKOVÁ Petra Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
TOMÁŠOVÁ Beáta Tréner, jazdectvo (voltíž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
SZABOVÁ Denisa Tréner, jazdectvo (voltíž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
RUDOLFOVÁ Natália Amatérsky športovec, jazdectvo (voltíž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
HROMJAKOVÁ Ema Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
GRYGLAK Marek Józef Iný športový odborník, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Počet činností príslušných FO: 20 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 12

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.